Kategori: Müteşebbis

Müteşebbislik (Girişimcilik) Üzerine yazıların derlemesi yer almaktadır.

Everyday is Meaningful and Noticable @Apple, Yours?
Esaret midir Niyetiniz? Yetişin!
El-Cezayir’in Multimilyar$’lık Namütenahi Yolculuğu
Etkileşiminiz; Muteberlik Nosyonuyla Yorumlanacak!
Exactly Modellıng the New! You?
Elvan(s) Mohammad(s) and Nichelle(s) Y’all (…)
Efsaneleş ki, Müteşebbisliğinle de Namın Yaşasın!
Edimle, Manen Niyetle; ve Yaşa!
Eğlenmeye Meteliksiz iseniz Nüfuzunuz da mı Yok?
Emrah Mentoruyla Nasıl mı Yetkinleşecek?
Evet’e Mecburla! Neticelendir! Yap!

Evet’e Mecburla! Neticelendir! Yap!

Yüksek turn-over oranlarına (devir hızı) sahip meşakkatli bir meslek Satış Danışmanlığı... Öyle ki, yoğun mesai saatlerine karşılık yan hakların azlı...
Efsaneleş ki, Müteşebbisliğinle de Namın Yaşasın!

Efsaneleş ki, Müteşebbisliğinle de Namın Yaşasın!

Hiç köşedeki tablacıdan ekmek arası bir şeyler almayan var mı? köfte? kokoreç? belki de kebap? sonra da tablacının önündeki kuyruğu meraklı gözle...