Kategori: Altyapı ve Üstyapı

Escrıbır Magnıfıcente Narracıón : ¡Yo!
5n1k – Amacım ve Hedefim NE?
Esad Meselesi Nicedir Yaşanıyor?
Egemen Makamdan Nota: Yeniden!
Elektronik Mecralardaki Notunuz Yeterli mi?
Egemen Milletten Nota: Yenilen!
Edimle, Manen Niyetle; ve Yaşa!
Etkileşiminiz; Muteberlik Nosyonuyla Yorumlanacak!
Evet’e Mecburla! Neticelendir! Yap!
El-Cezayir’in Multimilyar$’lık Namütenahi Yolculuğu

El-Cezayir’in Multimilyar$’lık Namütenahi Yolculuğu

Geçtiğimiz akşam bir belgesel kanalında *El-Cezayir'i tanıtıyorlardı. Kültürü, Yemekleri, İklimi ve öne çıkan 3 büyük Şehri Oran, Constantine ve Annab...