Tag: azim

Español Meğer Ne Yaygınmış!
Erzincan Madencilikte Nasıl Yükseldi?
Efsaneleş ki, Müteşebbisliğinle de Namın Yaşasın!
Exactly Modellıng the New! You?
Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır
Eğlenceli ve Muzip Neler Yapılabilir ???
Enslavement Must Not be the Youniverse!
Emelin ve Motton Nedir ki Yaşamda?
Egemen Milletten Nota: Yenilen!
El-Cezayir’in Multimilyar$’lık Namütenahi Yolculuğu
Etkileyici Masallar Nefasetle Yazılır

Etkileyici Masallar Nefasetle Yazılır

Masal öyle ya! "Agrabah köylüsü Alaaddin aşık oluca Yasemin Prensese, onun da aşkını buyurur cinden. Hayır yapamam kimsenin iradesine karışamam der...