Tag: çeviri

Elvan(s) Mohammad(s) and Nichelle(s) Y’all (…)
Ebedi midir Markalar, Niteliğiniz Yoksa?
Escrıbır Magnıfıcente Narracıón : ¡Yo!
Etkileşiminiz; Muteberlik Nosyonuyla Yorumlanacak!
Elektronik Mecralardaki Notunuz Yeterli mi?
Efsaneleş ki, Müteşebbisliğinle de Namın Yaşasın!
Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır
Enslavement Must Not be the Youniverse!
El-Cezayir’in Multimilyar$’lık Namütenahi Yolculuğu
Elit ve Merkezi Network’unu Yarat!
Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır

Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır

Tarihler 3 Ekim 2012′yi gösterirken başkan Aziz Yıldırım’ın, Alex’in gıyabında yaptığı konuşma esnasında, Türk kamuoyuna armağan ettiği meşhur replik ...