Tag: çevirmen

Everyday is Meaningful and Noticable @Apple, Yours?
Evet’e Mecburla! Neticelendir! Yap!
Elit ve Merkezi Network’unu Yarat 2
El-Sisi’den Mursi’ye : Noktalandı Yönetimin!
Enslavement Must Not be the Youniverse!
Esasımız Medya, Niyetimiz Yönlendirmek
Eğlenceli ve Muzip Neler Yapılabilir ???
Escrıbır Magnıfıcente Narracıón : ¡Yo!
Executive’in Muavini, Nazırıdır Yönetimin
Evet Modelliyorum. Niye mi? : Yeniyim :)
Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır

Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır

Tarihler 3 Ekim 2012′yi gösterirken başkan Aziz Yıldırım’ın, Alex’in gıyabında yaptığı konuşma esnasında, Türk kamuoyuna armağan ettiği meşhur replik ...