Tag: girişimci

Emaneti Müdafaa’da Naip Yaklaşımı
Etkileyici Masallar Nefasetle Yazılır
Ebedi midir Markalar, Niteliğiniz Yoksa?
Endişelenme ki: Melanet, Nefretinle Yaşamasın!
Egemen Milletimiz Normalleşiyor mu? Yoksaaa???
El-Cezayir’in Multimilyar$’lık Namütenahi Yolculuğu
Emrah Mentoruyla Nasıl mı Yetkinleşecek?
Egemen Makamdan Nota: Yeniden!
Elvan’larda, Mohammad’lerde Nichelle’lerde Yaşamalı!
Etkileşiminiz; Muteberlik Nosyonuyla Yorumlanacak!
Evet’e Mecburla! Neticelendir! Yap!

Evet’e Mecburla! Neticelendir! Yap!

Yüksek turn-over oranlarına (devir hızı) sahip meşakkatli bir meslek Satış Danışmanlığı... Öyle ki, yoğun mesai saatlerine karşılık yan hakların azlı...