Tag: girişimci

Eğitimde, Mentorluk Nasıl Yadsınabilir ki?
Exactly Modellıng the New! You?
Elvan(s) Mohammad(s) and Nichelle(s) Y’all (…)
Elit ve Merkezi Network’unu Yarat!
Elvan’larda, Mohammad’lerde Nichelle’lerde Yaşamalı!
Efsaneleş ki, Müteşebbisliğinle de Namın Yaşasın!
Edimle, Manen Niyetle; ve Yaşa!
Egemen Milletten Nota: Yenilen!
Escrıbır Magnıfıcente Narracıón : ¡Yo!
Egemen Makamdan Nota: Yeniden!
Evet’e Mecburla! Neticelendir! Yap!

Evet’e Mecburla! Neticelendir! Yap!

Yüksek turn-over oranlarına (devir hızı) sahip meşakkatli bir meslek Satış Danışmanlığı... Öyle ki, yoğun mesai saatlerine karşılık yan hakların azlı...