Tag: itibar

Emaneti Müdafaa’da Naip Yaklaşımı
Elvan’larda, Mohammad’lerde Nichelle’lerde Yaşamalı!
Emelin ve Motton Nedir ki Yaşamda?
Evet’e Mecburla! Neticelendir! Yap!
Esaret midir Niyetiniz? Yetişin!
Elektronik Mecralardaki Notunuz Yeterli mi?
Efsaneleş ki, Müteşebbisliğinle de Namın Yaşasın!
5n1k – Amacım ve Hedefim NE?
Esad Meselesi Nicedir Yaşanıyor?
Etkileşiminiz; Muteberlik Nosyonuyla Yorumlanacak!

Etkileşiminiz; Muteberlik Nosyonuyla Yorumlanacak!

Sürekli olur bana; konuşmacılar sahnede tecrübelerini aktarırken, acaba konuşulanlarla empati kurabileceğim bir hatıram var mı diye sorarım kendime h...