Tag: itibar

Egemen Milletten Nota: Yenilen!
El-Sisi’den Mursi’ye : Noktalandı Yönetimin!
Esaret midir Niyetiniz? Yetişin!
Escrıbır Magnıfıcente Narracıón : ¡Yo!
Edimle, Manen Niyetle; ve Yaşa!
Exactly Modellıng the New! You?
Esad Meselesi Nicedir Yaşanıyor?
Endişelenme ki: Melanet, Nefretinle Yaşamasın!
Executive’in Muavini, Nazırıdır Yönetimin
Elvan’larda, Mohammad’lerde Nichelle’lerde Yaşamalı!
Etkileşiminiz; Muteberlik Nosyonuyla Yorumlanacak!

Etkileşiminiz; Muteberlik Nosyonuyla Yorumlanacak!

Sürekli olur bana; konuşmacılar sahnede tecrübelerini aktarırken, acaba konuşulanlarla empati kurabileceğim bir hatıram var mı diye sorarım kendime h...