Tag: itibar

Elit ve Merkezi Network’unu Yarat!
Erzincan Madencilikte Nasıl Yükseldi?
Pazarlama Dünyasında Bir İlk: Content Marketing Konferansı
Eğlenceli ve Muzip Neler Yapılabilir ???
Elektronik Mecralardaki Notunuz Yeterli mi?
Ekonomi Modelimizin Naturası Yenilikçi mi?
Edimle, Manen Niyetle; ve Yaşa!
Esasımız Medya, Niyetimiz Yönlendirmek
Elvan’larda, Mohammad’lerde Nichelle’lerde Yaşamalı!
Etkileşiminiz; Muteberlik Nosyonuyla Yorumlanacak!

Etkileşiminiz; Muteberlik Nosyonuyla Yorumlanacak!

Sürekli olur bana; konuşmacılar sahnede tecrübelerini aktarırken, acaba konuşulanlarla empati kurabileceğim bir hatıram var mı diye sorarım kendime h...