Tag: kurumsal iletişim uzmanı

Emelin ve Motton Nedir ki Yaşamda?
Elektronik Mecralardaki Notunuz Yeterli mi?
Emrah Mentoruyla Nasıl mı Yetkinleşecek?
Evet Modelliyorum. Niye mi? : Yeniyim :)
Halkla İlişkiler Uzmanı
Ezalı Milletten Nida: Yeter!
Ekonomisi Maya, Nedeni Yazıt!
Executive’in Muavini, Nazırıdır Yönetimin
Ekonomi Modelimizin Naturası Yenilikçi mi?
Pazarlama Dünyasında Bir İlk: Content Marketing Konferansı
Etkileşiminiz; Muteberlik Nosyonuyla Yorumlanacak!

Etkileşiminiz; Muteberlik Nosyonuyla Yorumlanacak!

Sürekli olur bana; konuşmacılar sahnede tecrübelerini aktarırken, acaba konuşulanlarla empati kurabileceğim bir hatıram var mı diye sorarım kendime h...