Tag: kurumsal iletişim uzmanı

5n1k – Amacım ve Hedefim NE?
Etkileşiminiz; Muteberlik Nosyonuyla Yorumlanacak!
Evet Modelliyorum. Niye mi? : Yeniyim :)
Egemen Makamdan Nota: Yeniden!
Egemen Milletimiz Normalleşiyor mu? Yoksaaa???
Eğitimde, Mentorluk Nasıl Yadsınabilir ki?
Elit ve Merkezi Network’unu Yarat 2
En Makul Nerede Yenir ? – ORTAKÖY
Emelin ve Motton Nedir ki Yaşamda?
Etkileşiminiz; Muteberlik Nosyonuyla Yorumlanacak!

Etkileşiminiz; Muteberlik Nosyonuyla Yorumlanacak!

Sürekli olur bana; konuşmacılar sahnede tecrübelerini aktarırken, acaba konuşulanlarla empati kurabileceğim bir hatıram var mı diye sorarım kendime h...