Tag: kurumsal iletişim

Elit ve Merkezi Network’unu Yarat 2
Ehehe Mezun muyum Ne? Yapma be!
Ehil Markalar Nöropazarlama ile Yerleştirir
Enslavement Must Not be the Youniverse!
Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır
Eh Medya Neden Yoktun?
Everyday is Meaningful and Noticable @Apple, Yours?
Edimle, Manen Niyetle; ve Yaşa!
Ekonomisi Maya, Nedeni Yazıt!
Esad Meselesi Nicedir Yaşanıyor?
Etkileşiminiz; Muteberlik Nosyonuyla Yorumlanacak!

Etkileşiminiz; Muteberlik Nosyonuyla Yorumlanacak!

Sürekli olur bana; konuşmacılar sahnede tecrübelerini aktarırken, acaba konuşulanlarla empati kurabileceğim bir hatıram var mı diye sorarım kendime h...