Tag: kurumsal iletişim

Eğitimde, Mentorluk Nasıl Yadsınabilir ki?
Efsaneleş ki, Müteşebbisliğinle de Namın Yaşasın!
Edimle, Manen Niyetle; ve Yaşa!
El-Cezayir’in Multimilyar$’lık Namütenahi Yolculuğu
Erzincan Madencilikte Nasıl Yükseldi?
Eğlenceli ve Muzip Neler Yapılabilir ???
El-Sisi’den Mursi’ye : Noktalandı Yönetimin!
Esad Meselesi Nicedir Yaşanıyor?
Eğlenmeye Meteliksiz iseniz Nüfuzunuz da mı Yok?
Etkileşiminiz; Muteberlik Nosyonuyla Yorumlanacak!

Etkileşiminiz; Muteberlik Nosyonuyla Yorumlanacak!

Sürekli olur bana; konuşmacılar sahnede tecrübelerini aktarırken, acaba konuşulanlarla empati kurabileceğim bir hatıram var mı diye sorarım kendime h...