Tag: nöropazarlama

Ehehe Mezun muyum Ne? Yapma be!
Elvan’larda, Mohammad’lerde Nichelle’lerde Yaşamalı!
Emrah Mentoruyla Nasıl mı Yetkinleşecek?
Egoistçe Maceracı ama Nasiple Yaşamak!
Efsaneleş ki, Müteşebbisliğinle de Namın Yaşasın!
Esad Meselesi Nicedir Yaşanıyor?
Edimle, Manen Niyetle; ve Yaşa!
Ebedi midir Markalar, Niteliğiniz Yoksa?
Eğlenmeye Meteliksiz iseniz Nüfuzunuz da mı Yok?
Ehil Markalar Nöropazarlama ile Yerleştirir

Ehil Markalar Nöropazarlama ile Yerleştirir

1965 yılında sıradan bir tüketici izlediği reklamların sadece yüzde 34’ünü hatırlayabiliyordu. 1990’da bu oran yüzde 8’e, 2007’de* ise 2,21’lere kad...