Tag: nöropazarlama

El-Cezayir’in Multimilyar$’lık Namütenahi Yolculuğu
Exactly Modellıng the New! You?
Pazarlama Dünyasında Bir İlk: Content Marketing Konferansı
Escrıbır Magnıfıcente Narracıón : ¡Yo!
Halkla İlişkiler Uzmanı
Enslavement Must Not be the Youniverse!
Ekonomisi Maya, Nedeni Yazıt!
Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır
5n1k – Amacım ve Hedefim NE?
Eh Medya Neden Yoktun?
Ehil Markalar Nöropazarlama ile Yerleştirir

Ehil Markalar Nöropazarlama ile Yerleştirir

1965 yılında sıradan bir tüketici izlediği reklamların sadece yüzde 34’ünü hatırlayabiliyordu. 1990’da bu oran yüzde 8’e, 2007’de* ise 2,21’lere kad...