Tag: samet güzel

Elit ve Merkezi Network’unu Yarat 2
Edimle, Manen Niyetle; ve Yaşa!
Enslavement Must Not be the Youniverse!
Esaret midir Niyetiniz? Yetişin!
Egemen Milletimiz Normalleşiyor mu? Yoksaaa???
Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır
Executive’in Muavini, Nazırıdır Yönetimin
Etkileşiminiz; Muteberlik Nosyonuyla Yorumlanacak!
Eh Medya Neden Yoktun?
Elit ve Merkezi Network’unu Yarat!
Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır

Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır

Tarihler 3 Ekim 2012′yi gösterirken başkan Aziz Yıldırım’ın, Alex’in gıyabında yaptığı konuşma esnasında, Türk kamuoyuna armağan ettiği meşhur replik ...