Tag: stratejik marka yönetimi

Egoistçe Maceracı ama Nasiple Yaşamak!
Elit ve Merkezi Network’unu Yarat 2
Erzincan Madencilikte Nasıl Yükseldi?
Eğitimde, Mentorluk Nasıl Yadsınabilir ki?
El-Sisi’den Mursi’ye : Noktalandı Yönetimin!
Exactly Modellıng the New! You?
Egemen Milletten Nota: Yenilen!
5n1k – Amacım ve Hedefim NE?
Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır
Ehehe Mezun muyum Ne? Yapma be!
Ehil Markalar Nöropazarlama ile Yerleştirir

Ehil Markalar Nöropazarlama ile Yerleştirir

1965 yılında sıradan bir tüketici izlediği reklamların sadece yüzde 34’ünü hatırlayabiliyordu. 1990’da bu oran yüzde 8’e, 2007’de* ise 2,21’lere kad...