Tag: stratejik marka yönetimi

Emrah Mentoruyla Nasıl mı Yetkinleşecek?
Halkla İlişkiler Uzmanı
Escrıbır Magnıfıcente Narracıón : ¡Yo!
Elit ve Merkezi Network’unu Yarat 2
Ekonomisi Maya, Nedeni Yazıt!
Enslavement Must Not be the Youniverse!
Exactly Modellıng the New! You?
Elvan(s) Mohammad(s) and Nichelle(s) Y’all (…)
Ezalı Milletten Nida: Yeter!
El-Cezayir’in Multimilyar$’lık Namütenahi Yolculuğu
Ehil Markalar Nöropazarlama ile Yerleştirir

Ehil Markalar Nöropazarlama ile Yerleştirir

1965 yılında sıradan bir tüketici izlediği reklamların sadece yüzde 34’ünü hatırlayabiliyordu. 1990’da bu oran yüzde 8’e, 2007’de* ise 2,21’lere kad...