Tag: stratejik marka yönetimi

Ehehe Mezun muyum Ne? Yapma be!
Ekonomisi Maya, Nedeni Yazıt!
Ezalı Milletten Nida: Yeter!
Ehil Markalar Nöropazarlama ile Yerleştirir
Executive’in Muavini, Nazırıdır Yönetimin
Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır
Elit ve Merkezi Network’unu Yarat!
Escrıbır Magnıfıcente Narracıón : ¡Yo!
En Makul Nerede Yenir ? – ORTAKÖY
Exactly Modellıng the New! You?
Ehil Markalar Nöropazarlama ile Yerleştirir

Ehil Markalar Nöropazarlama ile Yerleştirir

1965 yılında sıradan bir tüketici izlediği reklamların sadece yüzde 34’ünü hatırlayabiliyordu. 1990’da bu oran yüzde 8’e, 2007’de* ise 2,21’lere kad...