Tag: tercüman

Esasımız Medya, Niyetimiz Yönlendirmek
Emaneti Müdafaa’da Naip Yaklaşımı
Elit ve Merkezi Network’unu Yarat!
Emelin ve Motton Nedir ki Yaşamda?
Ezalı Milletten Nida: Yeter!
Egemen Milletten Nota: Yenilen!
Etkileyici Masallar Nefasetle Yazılır
Eh Medya Neden Yoktun?
Edimle, Manen Niyetle; ve Yaşa!
Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır

Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır

Tarihler 3 Ekim 2012′yi gösterirken başkan Aziz Yıldırım’ın, Alex’in gıyabında yaptığı konuşma esnasında, Türk kamuoyuna armağan ettiği meşhur replik ...