Tag: tercümanlık

Evet’e Mecburla! Neticelendir! Yap!
Ezalı Milletten Nida: Yeter!
Elit ve Merkezi Network’unu Yarat!
Edimle, Manen Niyetle; ve Yaşa!
Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır
5n1k – Amacım ve Hedefim NE?
Etkileşiminiz; Muteberlik Nosyonuyla Yorumlanacak!
Emaneti Müdafaa’da Naip Yaklaşımı
Halkla İlişkiler Uzmanı
Ehil Markalar Nöropazarlama ile Yerleştirir
Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır

Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır

Tarihler 3 Ekim 2012′yi gösterirken başkan Aziz Yıldırım’ın, Alex’in gıyabında yaptığı konuşma esnasında, Türk kamuoyuna armağan ettiği meşhur replik ...