Tag: tercümanlık

Ekonomisi Maya, Nedeni Yazıt!
Enslavement Must Not be the Youniverse!
Esad Meselesi Nicedir Yaşanıyor?
Esasımız Medya, Niyetimiz Yönlendirmek
Emrah Mentoruyla Nasıl mı Yetkinleşecek?
Ebedi midir Markalar, Niteliğiniz Yoksa?
Egemen Milletimiz Normalleşiyor mu? Yoksaaa???
Emaneti Müdafaa’da Naip Yaklaşımı
Escrıbır Magnıfıcente Narracıón : ¡Yo!
Elektronik Mecralardaki Notunuz Yeterli mi?
Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır

Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır

Tarihler 3 Ekim 2012′yi gösterirken başkan Aziz Yıldırım’ın, Alex’in gıyabında yaptığı konuşma esnasında, Türk kamuoyuna armağan ettiği meşhur replik ...