Tag: tercüme

El-Cezayir’in Multimilyar$’lık Namütenahi Yolculuğu
Escrıbır Magnıfıcente Narracıón : ¡Yo!
Esasımız Medya, Niyetimiz Yönlendirmek
El-Sisi’den Mursi’ye : Noktalandı Yönetimin!
Ebedi midir Markalar, Niteliğiniz Yoksa?
Everyday is Meaningful and Noticable @Apple, Yours?
Enslavement Must Not be the Youniverse!
Eh Medya Neden Yoktun?
Esad Meselesi Nicedir Yaşanıyor?
Ehehe Mezun muyum Ne? Yapma be!
Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır

Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır

Tarihler 3 Ekim 2012′yi gösterirken başkan Aziz Yıldırım’ın, Alex’in gıyabında yaptığı konuşma esnasında, Türk kamuoyuna armağan ettiği meşhur replik ...