Tag: tercüme

Etkileyici Masallar Nefasetle Yazılır
Efsaneleş ki, Müteşebbisliğinle de Namın Yaşasın!
Elektronik Mecralardaki Notunuz Yeterli mi?
Emelin ve Motton Nedir ki Yaşamda?
Escrıbır Magnıfıcente Narracıón : ¡Yo!
Emrah Mentoruyla Nasıl mı Yetkinleşecek?
Ehil Markalar Nöropazarlama ile Yerleştirir
Ekonomisi Maya, Nedeni Yazıt!
Esad Meselesi Nicedir Yaşanıyor?
Ekonomi Modelimizin Naturası Yenilikçi mi?
Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır

Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır

Tarihler 3 Ekim 2012′yi gösterirken başkan Aziz Yıldırım’ın, Alex’in gıyabında yaptığı konuşma esnasında, Türk kamuoyuna armağan ettiği meşhur replik ...