Tag: tercüme

Enslavement Must Not be the Youniverse!
Endişelenme ki: Melanet, Nefretinle Yaşamasın!
Eğitimde, Mentorluk Nasıl Yadsınabilir ki?
Eh Medya Neden Yoktun?
Emaneti Müdafaa’da Naip Yaklaşımı
Esaret midir Niyetiniz? Yetişin!
Efsaneleş ki, Müteşebbisliğinle de Namın Yaşasın!
Evet’e Mecburla! Neticelendir! Yap!
Executive’in Muavini, Nazırıdır Yönetimin
Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır

Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır

Tarihler 3 Ekim 2012′yi gösterirken başkan Aziz Yıldırım’ın, Alex’in gıyabında yaptığı konuşma esnasında, Türk kamuoyuna armağan ettiği meşhur replik ...