Tag: tercüme

Esaret midir Niyetiniz? Yetişin!
Executive’in Muavini, Nazırıdır Yönetimin
Escrıbır Magnıfıcente Narracıón : ¡Yo!
El-Cezayir’in Multimilyar$’lık Namütenahi Yolculuğu
Ehehe Mezun muyum Ne? Yapma be!
Edimle, Manen Niyetle; ve Yaşa!
Enslavement Must Not be the Youniverse!
Egemen Milletimiz Normalleşiyor mu? Yoksaaa???
Etkileyici Masallar Nefasetle Yazılır
Halkla İlişkiler Uzmanı
Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır

Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır

Tarihler 3 Ekim 2012′yi gösterirken başkan Aziz Yıldırım’ın, Alex’in gıyabında yaptığı konuşma esnasında, Türk kamuoyuna armağan ettiği meşhur replik ...