Tag: ürün yerleştirme

Exactly Modellıng the New! You?
Elit ve Merkezi Network’unu Yarat 2
Escrıbır Magnıfıcente Narracıón : ¡Yo!
Enslavement Must Not be the Youniverse!
Ebedi midir Markalar, Niteliğiniz Yoksa?
Ehehe Mezun muyum Ne? Yapma be!
Eh Medya Neden Yoktun?
Halkla İlişkiler Uzmanı
Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır
Edimle, Manen Niyetle; ve Yaşa!
Ehil Markalar Nöropazarlama ile Yerleştirir

Ehil Markalar Nöropazarlama ile Yerleştirir

1965 yılında sıradan bir tüketici izlediği reklamların sadece yüzde 34’ünü hatırlayabiliyordu. 1990’da bu oran yüzde 8’e, 2007’de* ise 2,21’lere kad...