Tag: satış

Eğlenceli ve Muzip Neler Yapılabilir ???
Emelin ve Motton Nedir ki Yaşamda?
Halkla İlişkiler Uzmanı
Ekonomisi Maya, Nedeni Yazıt!
Elvan’larda, Mohammad’lerde Nichelle’lerde Yaşamalı!
Etkin Mütercimler Nitelikli ve Yaratıcıdır
Escrıbır Magnıfıcente Narracıón : ¡Yo!
Etkileyici Masallar Nefasetle Yazılır
Egemen Milletten Nota: Yenilen!
Executive’in Muavini, Nazırıdır Yönetimin
Evet’e Mecburla! Neticelendir! Yap!

Evet’e Mecburla! Neticelendir! Yap!

Yüksek turn-over oranlarına (devir hızı) sahip meşakkatli bir meslek Satış Danışmanlığı... Öyle ki, yoğun mesai saatlerine karşılık yan hakların azlı...